PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (UW, KNH PAN)

Zastępczyni przewodniczącego - prof. dr hab. Urszula Augustyniak (UW)

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN, KNH PAN)

Dr hab. Konrad Bobiatyński (UW)

Prof. dr hab. Tomasz Kempa (UMK)

Dr hab. Lidia Korczak (UJ)

Dr hab. Karol Łopatecki (UwB)

Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz (UAM) 

Prof. dr hab. Henryk Wisner (IH PAN)

Dr Monika Jusupović (IH PAN) – sekretarz