Skład w kadencji 2020-2023

prof. dr hab. Zbigniew ANUSIK (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Mateusz BOGUSKI  (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

prof. dr hab. Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Bożena  CZWOJDRAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Bogusław DYBAŚ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Maria JUDA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Małgorzata KARPIŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Norbert  KASPAREK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Jarosław Jerzy KITA (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Barbara  KLICH-KLUCZEWSKA (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Jarosław KŁACZKOW (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab.   Danuta  KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Wojciech KRIEGSEISEN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

prof. dr hab. Cezary KUKLO (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab.  Dariusz  KUPISZ (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Anna LANDAU-CZAJKA (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

prof. dr hab. Krzysztof A. MAKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Beata MOŻEJKO (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Zenon PIECHA (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Jan Andrzej POMORSKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Andrzej Wojciech RACHUBA (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

prof. dr hab. Tomasz SCHRAMM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Katarzyna SIERAKOWSKA (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

dr hab. Urszula SOWA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

prof. dr hab. Jerzy SPERKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Łukasz Tomasz SROKA (Uniwersytet Pedagogiczny im. KENw Krakowie)

prof. dr hab. Dariusz STOLA (Instytut Studiów Politycznych PAN)

prof. dr hab. Wojciech TYGIELSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Tomasz  WIŚLICZ-IWAŃCZYK (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

prof. dr hab.  Rafał  WNUK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

dr hab. Beata  WOJCIECHOWSKA (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Joanna  WOJDON (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Andrzej ZAKRZEWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Członkowie PAN i AMN

prof. dr hab.  Ewa DOMAŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab.  Andrzej  FRISZKE (Instytut Studiów Politycznych PAN)

prof. dr hab. Adrian JUSUPOWIĆ (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

prof. dr hab.  Antoni  SUŁEK (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab.  Michał TYMOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

 

Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2020-2023:

Przewodniczący:

prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

Zastepcy przewodniczącego:

prof. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Członkowie prezydium:

prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

Sekretarz: 

prof. dr hab. Małgorzata Karpińska (Uniwersytet Warszawski)