W najbliższym numerze

W najbliższym, podwójnym numerze WN (R. LVII: 2013, z. 1-2) znajdą się między innymi trzy poważne rozprawy o kluczowych problemach polskiej numizmatyki:

 

  • Marcin Rudnicki, Skarb złotych monet celtyckich z Gorzowa nad Przemszą. W obszernym studium autor po raz pierwszy poddaje krytycznej analizie wszystkie wiadomości o odkrytym w końcu XIX wieku skarbie celtyckich monet złotych z Gorzowa pod Oświęcimiem. W świetle badań autora skarb — kluczowy dla badań nad osadnictwem celtyckim w Polsce — był dużo większy, niż dotychczas sądzono, i prawdopodobnie nie został wydobyty w całości. Pochodzące z niego monety trafiły do wielu znaczących zbiorów europejskich, a znaczna ich część zaginęła. Artykuł zawiera obszerne streszczenie angielskie.
  • Arkadiusz Dymowski, Chronologia napływu denarów rzymskich z I-III wieku na ziemie Polski w świetle analizy nowego materiału ze znalezisk drobnych. Liczne nowe dane o znaleziskach — zgromadzone w znacznej mierze przez samego autora — dają podstawy do gruntownej rewizji poglądów o chronologii i okolicznościach napływu monet rzymskich do Polski. Stosunkowo skromne fale napływu denarów dają się zaobserwować najprawdopodobniej za Trajana oraz na przełomie panowań Hadriana i Antonina Piusa. Dwie główne fale napływu denarów z I-II wieku autor datuje na okres od drugiej połowy panowania Antonina Piusa do początkowej fazy rządów Marka Aureliusza oraz na pierwsze lata panowania Septymiusza Sewera. Nieliczne denary z III wieku napłynęły zapewne w pierwszej połowie tego stulecia.
  • Krzysztof Wnęk, Fałszerstwa szelągów Rzeczypospolitej z XVII wieku wykonane techniką walcową. Zaniedbana od pokoleń polska numizmatyka nowożytna wzbogaciła się o cenną pracę, poruszającą jeden z kluczowych problemów monetarnych Polski XVII wieku: tzw. szelągi wołoskie, naśladujące przede wszystkim bilonowe monety Rzeczypospolitej i krajów zależnych z 2. ćwierci stulecia. Autor znacząco rozszerza datowanie tej produkcji a także wskazuje na inne niż tylko mołdawskie jej źródła.

 

Poza tym w numerze ciekawa, przekrojowa praca Piotra Jaworskiego, Znaleziska monet ciętych z Ptolemais w Cyrenajce, obfity serwis znaleziskowy, spory dział recenzji o nowościach wydawniczych z zakresu naukowej numizmatyki i kronika naukowa.

Wydrukowanego numeru spodziewamy się w sierpniu. Kolejny zeszyt (R. LVIII: 1) jest już zamknięty a materiały do numeru 2 z 2014 roku zbieramy do 30 listopada 2013.