Wiadomości Numizmatyczne

„Wiadomości Numizmatyczne" (półrocznik),
red. nacz. prof. dr hab. Borys PASZKIEWICZ
redakcja:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
e-mail: wiad.num@wp.pl

Jedyne regularnie wydawane polskie czasopismo naukowe poświęcone numizmatyce i historii pieniądza; porusza również problematykę z pogranicza archeologii i nauk pomocniczych historii (zwłaszcza sfragistyki). Ukazuje się zasadniczo w języku polskim z obszernymi streszczeniami angielskimi; autorzy zagraniczni piszą na ogół po niemiecku. Co sześć lat, na Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny, wydawany jest zeszyt w językach kongresowych pt. „Polish Numismatic News".

Pismo zostało założone w 1957 r. jako kontynuacja wydawanych w Krakowie w latach 1889-1948 „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych" oraz wydawanego w Warszawie w latach 1951-1955 „Biuletynu Numizmatycznego". Do 1998 r. ukazywało się jako kwartalnik (choć w ostatniej dekadzie wyłącznie z podwójnymi numerami), obecnie jako półrocznik. Do 1972 r. wydawcą było Polskie Towarzystwo Archeologiczne, przekształcone następnie w Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Od 1989 r. „Wiadomości Numizmatyczne" są pismem Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Redaktorzy:
1957 Zygmunt Wdowiszewski
1958-1962 Ryszard Kiersnowski
1963-1977 Ryszard Kiersnowski i Stanisław Suchodolski
1977-1982 Ryszard Kiersnowski i Stefan Krzysztof Kuczyński
1983-1988 Marta Męclewska i Stanisław Suchodolski
1989-2006 Stanisław Suchodolski

"Wiadomości Numizmatyczne" ukazują się w wersji papierowej.

Artykuły opublikowane w roczniku LVI (2012) "Wiadomości Numizmatycznych"
recenzowali: Jarosław Bodzek, Aleksander Bursche, Witold Garbaczewski,
Jerzy Kolendo, Stanisław Suchodolski.