Wydawnictwa

Pod patronatem Komitetu Nauk Historycznych publikowane są dwa czaspopisma naukowe:

„Wiadomości Numizmatyczne" - wydawane przez Komisję Numizmatyczną KNH oraz

„Acta Poloniae Historica" - w koedycji z Instytutem Historii PAN