Prezydium

W skład Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2020-2023 wchodzą:

Przewodniczący:

prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

Zastepcy przewodniczącego:

prof. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Członkowie prezydium:

prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

Sekretarz:

prof. dr hab. Małgorzata Karpińska (Uniwersytet Warszawski)