PRZEWODNICZĄCA

dr hab. Urszula Sowa (Sowina), prof. PAN (IAiE PAN, KNH PAN)

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK, KNH PAN)

Prof. dr hab. Zdzisław Noga (UP im. KEN) 

Prof. dr hab. Edmund Kizik (UG, IH PAN)

Prof. dr hab. Mateusz Goliński (UWr) 

Dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr 

Dr hab. Maciej Mikuła (UJ)

Dr Piotr Okniński (UW) 

Dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ 

Dr hab. Ewa Wółkiewicz, prof. PAN (IAiE PAN)  

\