PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Akademia Ignatianum Kraków)

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Antoni Barciak (UŚ)

Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski (UJ)

Prof. dr hab. Henryk Gmiterek (UMCS)

Dr. hab. Tomasz Graff (Uniwersytet Jana Pawła II)

Dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka (KUL)

Dr hab. Paweł Kras (KUL)

Dr hab. Anna Paner, prof. UG

Prof. dr hab. Idzi Panic (UŚ)

Dr hab. Janusz Smołucha, prof. Akademia Ignatianum Kraków