Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich

Opublikowała materiały z konferencji w Gniewie z 2006 r.: Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski, red. Anna Paner, Wojciech Iwańczak, Gdańsk 2008, s. 423.

Zorganizowała – wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego – konferencję: „Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych”, która odbyła się 6–8 października 2008 r. w Niepołomicach.

Komisja Historii Kobiet

Zorganizowała – wraz z Akademią Świętokrzyską – konferencję: „Pamięć historyczna kobiet”, która odbyła się 19–20 maja 2008 r. w Kielcach.

Komisja Historii Kultury

Zorganizowała – wraz z Instytutem Historii PAN – sesję naukową: „Uczucia, emocje, afektywność w refleksji nauk historycznych”, która odbyła się 14–15 lutego 2008 r. w Warszawie.

Komisja Historii Miast

Zorganizowała przy współudziale Domu Uphagena konferencję: „Woda i wiatr, drewno i węgiel. Źródła i wykorzystanie energii w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej XIV–początek XIX w.”, która odbyła się 29 lutego 2008 r. w Gdańsku.

Komisja Lituanistyczna

Zorganizowała coroczne, XVII Spotkanie – konferencję: „Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku”, która odbyła się 23–24 września, przy współudziale IH PAN, Instytutu Historii Prawa UW i Instytutu Historycznego UW.

Komisja Numizmatyczna

Odbyła pięć otwartych zebrań naukowych: 9 lutego, 14 marca, 16 maja, 24 października, 28 listopada. Opublikowano również 2 tomy „Wiadomości Numizmatycznych”.

Komisja Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa

Przygotowywała projekt badawczy Od genealogii do historii społecznej (zebranie komisji w maju 2008), wyniki badań prowadzonych w ramach tego projektu zostaną zeprezentowane podczas sympozjum odbywającego się w czasie XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie we wrześniu 2009 r.