Uchwała nr 1/2023 Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie ewaluacji działalności naukowej w latach 2017-2021