Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN, wyrażając sprzeciw wobec brutalnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz solidarność z narodem ukraińskim, w pełni popiera "Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę" z dnia 24 lutego 2022 r.