Na zebraniu Prezydium Komitetu Nauk Historycznych przy PAN w dniu 12 czerwca 2013 r. przedstawiono projekt powołania Zespołu ds. parametryzacji czasopism w dziedzinie nauk historycznych, o następującym zakresie działalności:

  1. Sporządzenie wykazu czasopism w dziedzinie nauk historycznych.
  2. Przygotowanie propozycji podziału czasopism w dziedzinie nauk historycznych na trzy kategorie:
    1. czasopisma o znaczeniu globalnym;
    2. czasopisma o znaczeniu ponadregionalnym;
    3. czasopisma o zasięgu regionalnym/lokalnym.

Skład Zespołu:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK w Toruniu)

Członkowie:

Prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Stanisław Sierpowski (UAM w Poznaniu)

Prof. dr hab. Stanisław Sroka (UJ)

Prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Małgorzata Willaume (UMC w Lublinie)

Prof. dr hab. Michał Tymowski członek korespondent PAN

                                                                                                         

Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski