Uchwała nr 2/2023  Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk  sprawie powołania przez Ministra Edukacji i Nauki połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki w grudniu 2022 r. 

 

Treść uchwały.