Uchwała nr 14 Komitetu Nauk Historycznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania członkostwa honorowego Komitetu Nauk Historycznych przy Polskiej Akademii Nauk prof. Januszowi Żarnowskiemu

Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN prof. Małgorzata Willaume zgłosiła wniosek o nadanie członkowstwa honorowego KNH prof. Januszowi Żarnowskiemu i przedstawiła jego sylwetkę naukową.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 17 osób. Wszyscy opowiedzieli się za wystąpieniem do władz PAN o nadanie członkowstwa honorowego KNH prof. Januszowi Żarnowskiemu.