Uchwała nr 13 Komitetu Nauk Historycznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania ekspertów do Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu kandydatów na ekspertów Komitetu Nauk Historycznych przy PAN.

Lista osób rekomendowanych na ekspertów Komitetu Nauk Historycznych:

1. Michał Kopczyński – kierownik Działu Badawczego Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, wszystkie za.

2. Wojciech Kriegseisen – dyrektor Instytutu Historii PAN

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, 15 za, 2 przeciw.

3. Stanisław Lenard - nauczyciel dyplomowany w 42 Autorskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, członek Komisji Dydaktycznej przy ZG PTH

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, wszystkie za.

4. Czesław Osękowski – ekspert w zakresie historii najnowszej, Uniwersytet Zielonogórski

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, wszystkie za.

5. Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, wszystkie za.

6. Wiesław Władyka – publicysta związany z tygodnikiem „Polityka”, ekspert w zakresie historii najnowszej, Uniwersytet Warszawski

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, 16 za, 1 przeciw.

 

Uprzejmie informuję, że dokonując wyboru specjalistów, Komitet uwzględnił wymagania określone przez ust. 5 artykułu 35 Ustawy o PAN z dnia  30 kwietnia 2010 r.