Uchwała KNH PAN Nr 3/2023 w sprawie poparcia dla uchwały Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Uchwała Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk nr 3/2023 podjęta w dniach 29.04-1.05.2023 r. przedstawia swoje stanowisko w sprawie poparcia dla uchwały Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking oraz stanowiska członków Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w sprawie wypowiedzi członków władz państwowych dot. prac Centrum Badań nad Zagładą Żydów wyrażonego w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Treść uchwały