Uchwała KNH PAN Nr 2/2023 w sprawie powołania przez Ministra Edukacji i Nauki połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki w grudniu 2022 r.

Treść uchwały