Uchwała KNH PAN nr 1/2023 w sprawie ewaluacji działalności naukowej w latach 2017-2021

Treść uchwały