W skład Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018 wchodzą:

  • prof. Tomasz Schramm (przewodniczący, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • prof. Cezary Kuklo (zastępca przewodniczącego, Uniwersytet w Białymstoku).
  • prof. Krzysztof Mikulski (zastępca przewodniczącego, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • prof. Mariusz Wołos (sekretarz naukowy, Instytut Historii PAN),
  • prof. Krzysztof Makowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • prof. Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii PAN),
  • dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański).