Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN prof. Małgorzata Willaume zgłosiła wniosek o nadanie członkowstwa honorowego KNH prof. Januszowi Żarnowskiemu i przedstawiła jego sylwetkę naukową.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 17 osób. Wszyscy opowiedzieli się za wystąpieniem do władz PAN o nadanie członkowstwa honorowego KNH prof. Januszowi Żarnowskiemu.