PRZEWODNICZĄCA

Dr hab. Bożena Czwojdrak (UŚ, KNH PAN)

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Krzysztof Makowski (UAM, KNH PAN)

Dr Joanna Gierowska -Kałłaur (IH PAN)

Prof. dr hab. Oleg Łatyszonek (UwB)

Prof. dr hab. Tomasz Kempa (UMK)

Dr hab. Joanna Sobiesiak (UMCS)

Dr hab. Artur Markowski (UW)

Dr Marta Jaworska-Oknińska (UW)

Dr hab. Jan Szumski (IH PAN)

Dr Monika Saczyńska (IAiE) – sekretarz