PRZEWODNICZĄCY

Dr hab. Zenon Piech, prof. UJ

Zastępczyni przewodniczącego: prof. dr hab. Maria Koczerska (UW)

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Antoni Barciak, prof. UŚ

Dr hab. Wojciech Drelicharz, prof. UJ

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (UAM)

Prof. dr hab. Tomasz Jurek (IH PAN)

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN, KNH PAN)

Dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM

Dr hab. Piotr Węcowski, prof. UW

Dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ