PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Norbert Kasparek, (UWM, KNH PAN)

Dr  hab. Tomasz Ciesielski  (UO) – zastępca przewodniczącego

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Maciej Franz (UAM)

Prof. dr. hab. Jarosław Kita (UŁ)

Prof. dr hab. Jerzy Maroń (UWr)

Dr hab. Karol Łopatecki (UwB)

Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (UŚ)

Prof. dr hab.  Aleksander Smoliński (UMK)

Pr hab. Juliusz Tym (AON, Warszawa)

Dr hab. Tadeusz Zych (URz)

mgr Adam Wołoszyn, UO  sekretarz