PRZEWODNICZĄCA

prof. dr hab. Maria Juda (UMCS)

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Grażyna Wrona (UP im. KEN)

Prof. dr hab. Robert Litwiński (UMCS)

Prof. dr hab. Iwona Imańska (UMK)

Dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr

Dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS

Dr hab. Jolanta Gwioździk (UŚ)

Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (UW)

Dr hab. Jacek Puchalski, prof. UW

Dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew  (UWM, emerita)