PRZEWODNICZĄCA

dr hab. Katarzyna Sierakowska prof. PAN (IH PAN, KNH PAN)

 

CZŁONKINIE

Dr hab. Joanna Dufrat (UWr)

Dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM

Dr hab. Dobrochna Kałwa (UW)

Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ, KNH PAN)

Dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel (UMCS)

Prof. dr hab. Bożena Popiołek (UP im. KEN)

Dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. USz

Dr Agnieszka Janiak-Jasińska (UW)  koordynatorka prac KHK przy PTH

dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz (IBL PAN) – sekretarz