PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Cezary Kuklo (UwB, KNH PAN)

 

CZŁONKOWIE

Dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK (KNH PAN)

Dr hab. Dariusz Chojecki, prof. USz

Prof. dr hab. Radosław Gaziński (USz)

Dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB 

Dr hab. Piotr Rachwał (KUL)

Dr hab. Konrad Wnęk (UJ)

Dr hab. Mateusz Wyżga (UP im. KEN)

Dr hab. Agnieszka Zielińska, prof. UMK

Dr Piotr Guzowski (UwB)