PRZEWODNICZĄCA

Prof. dr hab. Ewa Domańska (UAM, KNH PAN)

Zastępca przewodniczącej: Prof. dr hab. Jan Pomorski (UMCS, KNH PAN)

 

CZŁONKOWIE

Dr Anna Brzezińska (UŁ) 

Dr Tomasz Falkowski (UAM) 

Dr Piotr Kowalewski Jahromi (UŚ) 

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ

Dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK

Dr hab. Joanna Pisulińska, prof. URz 

Dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk, prof. PAN (IH PAN, KNH PAN)

Dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS