PRZEWODNICZĄCA

dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (KNH PAN)

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Dariusz Stola (ISP PAN, KNH PAN)

Prof. dr hab. Jan Pomorski (UMCS, KNH PAN)

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski (UW, KNH PAN)

Prof. dr hab. Rafał Wnuk (KUL, KNH PAN)

Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (UKW)

Dr hab. Lucyna Harc (NDAP)

Dr hab. Piotr Trojański ((UP im. KEN)

Dr hab. Wojciech Kucharski (Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław)

Dr Dorota Wiśniewska (UWr) – sekretarz