PRZEWODNICZĄCA

Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM (KNH PAN)

 

CZŁONKOWIE

Dr hab. Marek Białokur, prof. UO

Dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska (UP im. KEN)

Dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ

Dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM

Dr hab. Małgorzata Machałek, prof. USz

Dr Hubert Mazur (UP im. KEN)

Prof. dr hab. Stanisław Roszak (UMK)

Dr hab. Barbara Techmańska (UWr)

Dr Marta Kalisz-Zielińska (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) – sekretarz