Komisja Studiów Słowiańskich – V posiedzenie KSS, 24 II 2010 r., Warszawa (program zob. KSS – KSS działalność)

Komisja Lituanistyczna – XIX spotkanie Komisji Lituanistycznej pt. „Tradycja –metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim XV–1 połowa XIX w.”, 21–22 IX 2010, Warszawa

Komisja Historii Kobiet – współorganizacja konferencji „Kobieta w gospodarstwie domowym – ziemie polskie na tle porównawczym”, wrzesień 2010, Zielona Góra

Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich – współorganizacja konferencji „Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski”, październik 2010, Lubostroń

Komisja Numizmatyczna – współorganizacja konferencji „Upieniężnienie – kiedy moneta staje się pieniądzem”, 25–26 XI 2010, Nowa Sól oraz edycja kolejnego tomu „Wiadomości Numizmatycznych”

Komisja Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa – współorganizacja konferencji „Nauki pomocnicze historii. Teoria i metody badań w dydaktyce”, 2–4 XII 2010, Kazimierz Dolny

Komisja Historii Miast – publikacja materiałów z konferencji „Budżety i księgowość miejska w Polsce na tle Europie Środkowej w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych w XIV–XVIII wieku” (odbyła się 26–27 VI 2009) w „Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych”