W 2009 r. komisje KNH planują organizację następujących konferencji:

Komisja Historii Kultury – konferencję „Zapisy cierpienia”, 23–24 kwietnia 2009 r. w Warszawie.

Komisja Dziejów Odrodzenia i Reformacji – konferencję „Przekłady na łacinę oraz na języki wernakularne w okresie Odrodzenia. Historia, modele, recepcja”, 7–8 maja 2009 r. w Warszawie.

Komisja Historii Kobiet – konferencję „Kobiety a migracje”, w maju 2009 r. (2 dni) w Pobierowie.

Komisja Historii Miast – konferencję „Budżety i księgowość miejska w Polsce na tle Europie Środkowej w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych w XIV–XVIII wieku”, 26–27 czerwca 2009 r. w Toruniu.

Komisja Studiów Słowiańskich – konferencję „Stan i perspektywy badań nad dziejami Słowiańszczyzny”, 16 września 2009 r. w Olsztynie.

Komisja Lituanistyczna – XVIII spotkanie Komisji Lituanistycznej KNH PAN, koniec września 2009 r. w Warszawie.

Komisja Historii Stosunków Międzynarodowych – konferencję „Niemcy jako problem międzynarodowy po 1945 r.”, 19–21 listopada 2009 r. w Poznaniu.