Uchwała Nr 2/2023 Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk przedstawia swoje stanowisko w sprawie powołania przez Ministra Edukacji i Nauki połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki w grudniu 2022 r.