Uchwała Prezydium KNH z dnia 13 marca 2019 r.


Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN wyraża swoje pełne poparcie dla stanowiska wyrażonego
w uchwale Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego z dnia 12 marca 2019 r. wobec wydarzeń,
do których doszło w czasie konferencji „Nowa polska szkoła badań nad historią Zagłady Żydów” („La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah”),
jaka miała miejsce w Paryżu w École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) w dniach 21-22 lutego 2019 r.