Szanowny Pan
Dr Jarosław Gowin
Wicepremier
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN, po zapoznaniu się ze skierowanym do Pana listem Komitetu Nauk
o Literaturze PAN datowanym 25 września 2018 roku, a tyczącym sprawy finansowania katalogu NUKAT,
z pełnym przekonaniem przyłącza się do przedstawionego w nim stanowiska.
Argumentacja zawarta w rzeczonym liście wydaje się nam na tyle oczywista, że zwalnia nas z jej powtarzania.
Podtrzymujemy apel do Pana Premiera o dalsze finansowanie na dotychczasowych zasadach katalogu centralnego bibliotek naukowych
i akademickich NUKAT w roku 2018 i w latach następnych, przynajmniej do zakończenia wymaganej przepisami trwałości projektu Biblioteki Narodowej – pięć lat po wdrożeniu,
czyli do końca 2024 roku. 

Za Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN
z należnym uszanowaniem
prof. dr hab. Tomasz Schramm