Komitet Nauk Historycznych PAN zebrany na posiedzeniu plenarnym w Warszawie w dniu 27 listopada 2014 r., zgodnie z porządkiem obrad, wysłuchał wystąpienia prof. dr hab. Krzysztofa Makowskiego z UAM w Poznaniu, w sprawie zgłoszenia Poznania jako miejsca obrad przyszłego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w 2020 r.

Prof. dr hab. Krzysztof Makowski przypomniał, że w dotychczasowej historii funkcjonowania Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych, nasz kraj tylko jeden raz organizował wspomniany kongres w 1933 r. w Warszawie. Dalej poinformował on o dotychczasowych działaniach w tej sprawie, m.in. uzyskał poparcie dla tej inicjatywy ze strony Rektora UAM; fundacji Boscha. Jednocześnie poinformował o pilnej potrzebie intensyfikacji wszystkich działań, przede wszystkim ze względu na krótki termin złożenia oficjalnej obszernej aplikacji (początek marca 2015 r.).

W tej sytuacji zebrani członkowie Komitetu Nauk Historycznych PAN upoważnili jego Prezydium do powołania wstępnego komitetu organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu w 2015 r., którego zadaniem będzie koordynowanie wszelkich działań w tym zakresie.

                                                                                              Sekretarz Naukowy KNH PAN

                                                                                              Prof. dr hab. Cezary Kuklo