Na zebraniu Prezydium Komitetu Nauk Historycznych przy PAN w dniu 12 czerwca 2013 r. przedstawiono projekt powołania Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa o następującym zakresie działalności:

  1. Współorganizacja cyklicznych konferencji Nauk Pomocniczych Historii w Kazimierzu (najbliższa konferencja we wrześniu 2013 r.).
  2. Organizacja obrad sekcji nauk pomocniczych historii w czasie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków w Szczecinie we wrześniu 2014 r.
  3. Organizacja debaty na temat współczesnego statusu naukowego i organizacyjnego nauk pomocniczych historii w Polsce i wyznaczenie priorytetów badawczych oraz próba ich realizacji.
  4. Organizacja debaty na temat współczesnego statusu edytorstwa źródłowego w Polsce, określenie najważniejszych potrzeb w tym zakresie oraz próba podjęcia ich realizacji.
  5. Opracowanie „banku danych” na temat badaczy zajmującymi się naukami pomocniczymi historii w Polsce (nie tylko pracowników wyższych uczelni i placówek PAN i PAU, lecz również archiwistów, muzealników, itp.) oraz podejmowanych przez nich tematów badawczych i pośrednio w wymianie informacji.
  6. Współpraca (wspólne posiedzenia) z innymi Zespołami PAN zajmującymi się wybranymi naukami pomocniczymi historii.
  7. Wydawanie materiałów z konferencji organizowanych przez Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa.

Skład Zespołu:

Przewodniczący:

Dr hab. Zenon Piech prof. UJ ( Uniwersytet Jagielloński)

Zastępca przewodniczącego:

Sekretarze:

Dr Aleksandra Jaworska ( Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński )

Członkowie:

Dr Marek Adamczewski ( Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Marceli Antoniewicz prof. ADJ (Akademia Jana Długosza w Częstochowie)

Dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w

Dr hab. Wojciech Delicharz (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Krzysztof Skupiński prof. UMCS ( Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w

Dr hab. Paweł Stróżyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu )

Dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych)

Dr Marek Wójcik (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Jan Wroniszewski prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

                                                                                                                                 

Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski