Na zebraniu plenarnym Komitetu Nauk Historycznych przy PAN przedstawiono projekt powołania Zespołu Historii Kobiet o następującym zakresie działalności:

1. Przygotowanie grantu DUN.PAN K183/2013 celem zorganizowania w marcu 2013 r. we Wrocławiu dwudniowej konferencji naukowej na temat ,,Postawy kobiet wobec powstania styczniowego 1863 r. na tle polskich konspiracji i działalności powstańczej doby zaborowej.

2. Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne do udziału w XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w 2014 r. w ramach sympozjum Historia kobiet. Osoby odpowiedzialne – prof. dr hab. Teresa Kula i dr Agnieszka Chlebowska.

            Proponowany temat sympozjum zjazdowego: ,,Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na przestrzeni wieków.’’

3.Dyskusja wewnętrzna w Zespole badawczym na temat przygotowania przyszłej syntezy Historii kobiet polskich (do roku 2016).

 

Skład Zespołu:

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Teresa KULAK – Uniwersytet Wrocławski

Samodzielni pracownicy naukowi:

 1. 1.Prof. dr hab. Wiesław Caban – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 2. 2.Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – Uniwersytet Przyrod..-Human. w
 3. 3.Dr hab. prof. UwB Małgorzata Dajnowicz – Uniwersytet w Białymstoku
 4. 4.Prof. dr hab. Jadwiga Hoff – Uniwersytet Rzeszowski
 5. 5.Dr hab. prof. UO Barbara Kubis – Uniwersytet Opolski
 6. 6.Prof. dr hab. Krzysztof Makowski – UAM
 7. 7.Prof. dr hab. Cezary Kuklo - Uniwersytet w Białymstoku
 8. 8.Dr hab. Lida Michalska-Bracha
 9. 9.Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – Uniwersytet Opolski
 10. 10.Dr hab. Małgorzata Przeniosło - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 11. 11.Prof. dr hab. Regina Renz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 12. 12.Dr hab. prof. UW Jolanta Sikorska-Kulesza – Uniwersytet Warszawski
 13. 13.Prof. dr hab. Tadeusz Stegner – Uniwersytet Gdański
 14. 14.Dr hab. prof. UW Andrzej Szwarc - Uniwersytet Warszawski

 

Niesamodzielni pracownicy naukowi:

 1. 1.Dr Agnieszka Chlebowska – Uniwersytet Szczeciński
 2. 2.Dr Joanna Dufrat – Uniwersytet Wrocławski
 3. 3.Dr Agnieszka Janiak Jasińska – Uniwersytet Warszawski
 4. 4.Dr Tomasz Perkowski – Uniwersytet Gdański
 5. 5.Dorota Mazurczak - UAM
 6. 6.Dr Monika Piotrowska-Marchewa – Uniwersytet Wrocławski
 7. 7.Dr Katarzyna Sierakowska – IH PAN
 8. 8.Dr Grażyna Wyder – Uniwersytet Zielonogórski

 

Członkowie Komitetu zaopiniowali plan zadań Zespołu i jego skład w głosowaniu tajnym Oddano 18 głosów, w tym wszystkie za powołaniem Zespołu.

 

 

Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski