Na zebraniu plenarnym Komitetu Nauk Historycznych przy PAN przedstawiono projekt powołania Zespołu Historii Wojskowości o następującym zakresie działalności:

  1. 1)integracja historyków wojskowości ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych;
  2. 2)współorganizowanie krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć naukowych;
  3. 3)wydawanie wspólnie Ośrodkiem Badań Historii Wojskowej w Białymstoku rocznika ,,Studia z Dziejów Wojskowości’’;
  4. 4) zorganizowanie dwóch konferencji naukowych:

- w Rzeszowie w 2013 r. wspólnie z Ogólnopolskim Forum Historyków Wojskowości,

- w Szczecinie w 2014 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym

 

Skład Zespołu:

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

 

CZŁONKOWIE:

Dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Maciej Franz (UAM)

Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (Warszawa)

Prof. dr hab. Jerzy Maroń (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Mirosław Nagielski (UW)

Prof. dr hab. Karol Olejnik (UAM)

Dr hab. Jan Ptak (KUL)

Prof. dr hab. Józef Smoliński (Un. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Tomasz Wesołowski (Uniwersytet w Białymstoku )

Dr Juliusz Tym (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

Dr hab. prof. URz Tadeusz Zych (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Członkowie Komitetu zaopiniowali plan zadań Zespołu i jego skład w głosowaniu tajnym Oddano 18 głosów, w tym wszystkie za powołaniem Zespołu.

 

 

Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski