Na zebraniu plenarnym Komitetu Nauk Historycznych przy PAN przedstawiono projekt powołania Zespołu zadaniowego o nazwie Komisja Lituanistyczna jako wspólnego przedsięwzięcia IH PAN i KNH PAN z następującym zakresem działalności:

- zorganizowanie konferencji naukowych:

2013 r. – temat: ,,Przekształcenia wewnętrzne w Wielkim Księstwie Litewskim w latach            1387-1794’’;

2014 r. – temat: ,,Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycje militarne od XIV      do XVIII wieku’’.

 

Skład Zespołu:

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. Henryk Lulewicz, prof. IH PAN (Instytut Historii PAN)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

 

CZŁONKOWIE:

Dr hab. Marcel Antoniewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. dr hab. Urszula Augustyniak (UW)

Dr hab. Tadeusz Bernatowicz (UW)

Prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk (UAM)

Dr Konrad Bobiatyński (UW)

Dr Adam Danilczyk (IH PAN)

Dr hab. Marek Ferenc (UJ)

Dr hab. Mariola Jarczyk, prof. UŚ (UŚ)

Dr hab. Jan Jurkiewicz, prof. UAM (UAM)

Dr Monika Jusupowić (IH PAN)

Dr hab. Tomasz Kempa (UMK)

Dr hab. Lidia Korczak (UJ)

Dr Krzysztof Kosarzecki (Biblioteka Narodowa)

Dr Marzena Liedke (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Adam Moniuszko (UW)

Dr hab. Krzysztof Pietkiewicz, prof. UAM (Instytut Wschodni, Poznań)

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN)

Prof. dr hab. Jan Tegowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Henryk Wisner (IH PAN)

 

Członkowie Komitetu zaopiniowali plan zadań Zespołu i jego skład w głosowaniu tajnym. Oddano 18 głosów, w tym wszystkie za powołaniem Zespołu.

 

 

Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski