Acta Poloniae Historica (półrocznik w jęz. ang.)
wydawany wspólnie z Instytutem Historii PAN
red. nacz. prof. dr hab. Halina MANIKOWSKA
zob. www.ihpan.edu.pl

redakcja:

00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31
tel. (+48 22) 831 02 61