Akty prawne

Szanowny Pan
Dr Jarosław Gowin
Wicepremier
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN, po zapoznaniu się ze skierowanym do Pana listem Komitetu Nauk
o Literaturze PAN datowanym 25 września 2018 roku, a tyczącym sprawy finansowania katalogu NUKAT,
z pełnym przekonaniem przyłącza się do przedstawionego w nim stanowiska.
Argumentacja zawarta w rzeczonym liście wydaje się nam na tyle oczywista, że zwalnia nas z jej powtarzania.
Podtrzymujemy apel do Pana Premiera o dalsze finansowanie na dotychczasowych zasadach katalogu centralnego bibliotek naukowych
i akademickich NUKAT w roku 2018 i w latach następnych, przynajmniej do zakończenia wymaganej przepisami trwałości projektu Biblioteki Narodowej – pięć lat po wdrożeniu,
czyli do końca 2024 roku. 

Za Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN
z należnym uszanowaniem
prof. dr hab. Tomasz Schramm

Professor
László Lovász
President of the Hungarian Academy of Sciences

Dear Professor Lovász,

The Presiding Office of the Committee of Historical Sciences, within the Polish Academy of Sciences, expresses its full support for the action of the Hungarian Academy of Sciences aiming to preserve the autonomy of its research and finances. We strongly believe that academic liberties play an extremely important role both in the European tradition and culture as well as in the life of the civil society.

Sincerely yours
Professor Tomasz Schramm
The Committee of Historical Sciences
Head of the Presiding Office

Uchwała PTH i KNH