2024-02-02

Czytaj »

2024-01-15

Czytaj »

2024-01-15

Czytaj »

2021-03-31

Czytaj »

2020-01-01

Czytaj »

2020-11-13

Czytaj »

2019-12-01

Czytaj »

2019-09-17

Czytaj »

Pokaż wszystkie aktualności


Szanowni Państwo! Informujemy, że rozpoczyna się proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Poniżej znajduje się treść listu Wiceprezesa PAN prof. A. Welfe. Treść Listu ...

Czytaj »

Dear colleagues, On 10 June 2021, the International Federation for Human Rights published its report Russia: Crimes against History. ** For the press release in English: here.** For the press release in French: here.** For the press release in Ru ...

Czytaj »

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 maja 2021 r. w wieku 91 lat zmarł Profesor Henryk Samsonowicz wybitny polski historyk, mediewista, autor ponad 800 prac naukowych. Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, ...

Czytaj »

Pokaż wszystkie ogłoszenia


Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Historycznych PAN w 2022 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Dydaktyki Historii KNH PAN w roku 2022 KOMISJA TEORII I HISTORII HISTORIOGRAFII ORAZ METODOLOGII HISTORII, KNH PAN - SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022 ...

Czytaj »

Komitet Nauk Historycznych PAN SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI KNH PAN w 2020 roku Komisja Dydaktyki Historii KNH PAN Komisja Dydaktyki Historii KNH PAN działa od roku 2020 pod przewodnictwem dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej, pro ...

Czytaj »

Informacja o działalności komitetu naukowego PAN w 2018 r. Komitet Nauk Historycznych PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium Komitetu Przewodniczący Prof. dr hab. Tomasz Schramm Uniwersytet im. ...

Czytaj »

Pokaż wszystkie wpisy