Aktualności

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. W posiedzeniu udział wzięło 28 członków Komitetu (lista obecności w załączeniu). Zebranie otworzył prof. Tomasz Schramm, przewodniczący KNH PAN, który serdecznie powitał obecnych. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 3 maja 2016 roku prof. Janusza Tazbira, wybitnego badacza kultury ...

Czytaj »

Warszawa, dnia 16 marca 2016 r. W posiedzeniu udział wzięło 22 członków Komitetu (lista obecności w załączeniu). Zebranie otworzył prof. Tomasz Schramm, przewodniczący KNH PAN, który serdecznie powitał obecnych, a następnie przedstawił porządek obrad. Został on zaakceptowany bez poprawek: Powołanie zespołów ...

Czytaj »

W dniach 23-30 sierpnia 2015 roku w Jinan (Chiny) odbył się XXII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych. Polskę reprezentowało jedenastu historyków, w tym trzech przedstawicieli Instytutu Historii UAM (prof. dr hab. Krzysztof Makowski, prof. dr hab. Tomasz Schramm, dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM). Prócz organizacji sesji i w ...

Czytaj »

Komitet Nauk Historycznych PAN     I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: -       prezydium, skład osobowy Komitetu   przewodniczący: 1.prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń tel. 604519959, e-mail: kmik@umk.pl   zastępcy prz ...

Czytaj »

W trosce o wysoki poziom badań i dydaktyki akademickiej, biorąc pod uwagę specyfikę nauk humanistycznych, KNH PAN uznaje za niezbędne, aby osoby ubiegające się o stopień doktora habilitowanego w zakresie historii dysponowały w dorobku naukowym co najmniej jedną pracą monograficzną, lub ważnym wydawnictwem źródłowym opatrzonym ...

Czytaj »

  Komitet Nauk Historycznych PAN   I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: -       prezydium, skład osobowy Komitetu przewodniczący: 1.prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń tel. 604519959, e-mail: kmik@umk.pl zastępcy przewodniczącego ...

Czytaj »