Aktualności

Szanowni Państwo, Zbliżają się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020-2023. Zostaną one przeprowadzone drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje o wyborach znajdują się na stronie internetowej: https://wyborykomitety.pan.pl/ Rejestracja kandydatów w systemie wyborczym zostanie otwart ...

Czytaj »

Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN wyraża swoje pełne poparcie dla stanowiska wyrażonego w uchwale Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego z dnia 12 marca 2019 r. wobec wydarzeń, do których doszło w czasie konferencji „Nowa polska szkoła badań nad historią Zagłady Żydów” („La no ...

Czytaj »

Warsaw, February 13th, 2019 Professor László Lovász President of the Hungarian Academy of Sciences Dear Professor Lovász, The Presiding Office of the Committee of Historical Sciences, within the Polish Academy of Sciences, expresses its full support for the action of the Hungarian Academy of Sciences aiming to prese ...

Czytaj »

19 czerwca 2018 r. w Warszawie na spotkaniu przewodniczących i reprezentantów Komitetów PAN zostało zawiązane Porozumienie Komitetów Nauk Humanistycznych. Celem Porozumienia jest przeciwdziałanie degradacji humanistyki polskiej, zagrożonej w sposób szczególny przez zapisy procedowanej ustawy o szkolnictwie w ...

Czytaj »

  W roku 2018 działalność Komitetu Nauk Historycznych PAN realizowana będzie, jak w latach ubiegłych, przede wszystkim poprzez prace jego poszczególnych zespołów problemowych, W załączeniu – plany pracy zespołów na rok 2018.                ...

Czytaj »

Popieramy wypowiedzi naszych przedmówczyń i przedmówców, zwłaszcza argumenty podnoszone przez Panie Profesor Jurkowlaniec i Witkowską-Zarembę. Jako przedstawiciele nauk historycznych pragniemy wskazać, podobnie jak Pan Profesor Gancarczyk, na przykłady znaczenia NPRH dla reprezentowanego przez nas obszaru nauki. W module ...

Czytaj »

Warszawa, dnia 4 października 2017 r. W posiedzeniu udział wzięło 26 członków Komitetu (kopia listy obecności w załączeniu). Zebranie otworzył prof. Tomasz Schramm, przewodniczący KNH PAN, który serdecznie powitał obecnych. Minutą ciszy uczczono pamięć wybitnych historyków zmarłych w ostatnim czasie: prof. Piot ...

Czytaj »

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. W posiedzeniu udział wzięło 29 członków Komitetu (kopia listy obecności w załączeniu). Zebranie otworzył prof. Tomasz Schramm, przewodniczący KNH PAN, który serdecznie powitał obecnych, a następnie przedstawił porządek obrad. Został on zaakceptowany bez poprawek: Wręczenie nominacj ...

Czytaj »

Warszawa, 7 marca 2017 r.                                                 Sz. Pan Wicepremier      ...

Czytaj »