Skład Zespołu:

 

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. Andrzej P. KOWALSKI, prof. UG

 

CZŁONKOWIE:

Dr hab. Marcin BROCKI (Uniwersytet Jagielloński)

Mgr Rafał KLEŚTA-NAWROCKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr Barbara KLICH-KLUCZEWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Dr Jacek KOWALEWSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Marta KURKOWSKA-BUDZAN (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Wojciech PIASEK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Tomasz PAWELEC (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr Tomasz WIŚLICZ-IWAŃCZYK (Instytut Historii PAN)

Dr hab. Paweł ŻMUDZKI (Uniwersytet Warszawski)