Skład Zespołu:

  PRZEWODNICZĄCY:
  d
r hab. Bożena CZWOJDRAK (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego),

  SEKRETARZ:
 
dr Monika SACZYŃSKA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),

CZŁONKOWIE:

dr hab. Katarzyna BŁACHOWSKA (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego),

dr hab. Piotr BOROŃ (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego),

prof. dr hab. Wiesław CABAN (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego),

prof. dr hab. Bogusław DYBAŚ (Stacja Naukowa PAN w Wiedniu),

dr Joanna GIEROWSKA-KAŁŁAUR (Instytut Historii PAN w Warszawie),

doc. dr hab. Andrzej JANECZEK (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),

prof. dr hab. Iwona KABZIŃSKA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),

prof. dr hab. Oleg ŁATYSZONEK (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku),

prof. dr hab. Krzysztof MAKOWSKI (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza),

dr Artut MARKOWSKI (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

prof. dr hab. Witold MOLIK (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza),

prof. dr hab. Andrzej PLESZCZYŃSKI (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Sklodowskiej-Curie)

prof. dr hab. Leszek ZASZTOWT (Instytut Historii Nauki PAN),