Skład Zespołu:

 

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. Borys Paszkiewicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

 

CZŁONKOWIE:

Dr hab. Jarosław Bodzek, Uniwersytet Jagielloński,

Dr Mateusz Bogucki, Instytut Archeologii i Etnologii PAN,

Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski,

Prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Prof. dr hab. Stanisław Suchodolski, członek czynny PAU.