Skład Zespołu:

 

PRZEWODNICZĄCY:

Dr Mateusz Bogucki, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

CZŁONKOWIE:

Dr hab. Jarosław Bodzek, Uniwersytet Jagielloński,

Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski,

Prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Prof. dr hab. Stanisław Suchodolski, członek czynny PAU.

 

Zespół Studiów Numizmatycznych

We wrześniu 2018 planowana jest organizacja obrad sekcji w ramach Kongresu Mediewistów Polskich, który odbędzie się we Wrocławiu. Tytuł sekcji: „Edytorstwo źródeł historycznych w kręgu nauk pomocniczych historii”.

Sekcja została zgłoszona organizatorom Kongresu i została przyjęta. Organizatorami obrad sekcji są dr hab. Zenon Piech prof. UJ i dr hab. Wojciech Drelicharz. W tej chwili trwają ostateczne prace nad skompletowaniem grona referentów. Celem obrad będzie refleksja nad problemami związanymi z edytorstwem różnych gatunków źródeł historycznych, kwestia wypracowania wspólnych metod edycji źródeł, dyskusja nad instrukcjami wydawniczymi dla poszczególnych gatunków źródeł.