Skład Zespołu:

 

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

 

CZŁONKOWIE:

Dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Maciej Franz (UAM)

Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (Warszawa)

Prof. dr hab. Jerzy Maroń (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Mirosław Nagielski (UW)

Prof. dr hab. Karol Olejnik (UAM)

Dr hab. Jan Ptak (KUL)

Prof. dr hab. Józef Smoliński (Un. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Tomasz Wesołowski (Uniwersytet w Białymstoku )

Dr Juliusz Tym (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

Dr hab. prof. URz Tadeusz Zych (Uniwersytet Rzeszowski)