PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Norbert Kasparek, (UWM, Olsztyn)  [KNH PAN]

Dr  hab. Tomasz Ciesielski  (UO, Opole) – zastępca przewodniczącego

CZŁONKOWIE:

Prof. dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Prof. dr. hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Jerzy Maroń (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białystoku)

Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab.  Aleksander Smoliński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Pr hab. Juliusz Tym (Akademia Obrony Narodowej, Warszawa)

Dr hab. Tadeusz Zych (Uniwersytet Rzeszowski)

mgr Adam Wołoszyn,  doktorant na Uniwersytecie Opolskim - sekretarz Komisji