Skład Zespołu:

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)

CZŁONKOWIE:

Dr hab. Maciej Franz (UAM)

Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (Warszawa)

Prof. dr hab. Jerzy Maroń (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Mirosław Nagielski (UW)

Prof. dr hab. Karol Olejnik (UAM)

Dr hab. Jan Ptak (KUL)

Prof. dr hab. Józef Smoliński (Un.Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Tomasz Wesołowski (Uniwersytet w Białymstoku )

Dr Juliusz Tym (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

Dr hab. prof. URz Tadeusz Zych (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Zespół Historii Wojskowości

Zadanie ramowe: zainicjowanie dyskursu w środowisku historycznym, którego celami są: określenie miejsca historii wojskowej jako dziedziny badawczej wśród nauk historycznych; doprecyzowanie jej nazwy (czy historia wojskowa, czy zwyczajowo stosowany termin historia wojskowości) oraz tworzących ją poddziedzin, zdefiniowanie przedmiotu i zadań historii wojskowej, ocenienie stosowanych metod badawczych pod kątem ich zasadności i przydatności w badaniach nad dziejami wojska i wojskowości, sporządzenie katalogu nauk pomocniczych wspólnych dla historii i nauk wojennych, jak i specyficznych dla historii wojskowej. Planowanym rezultatem tego dyskursu byłyby prace poświecone metodologii badań z zakresu historii wojskowej (wojskowości) oraz nauk pomocniczych historii wojskowej (wojskowości), a przede wszystkim cykl publikacji o dziejach oręża polskiego na tle europejskiej historii wojskowej od średniowiecza po czasy współczesne.

Planowane w 2018 r.

1.      Posiedzenia plenarne Zespołu

2.    Nawiązanie ścisłej współpracy z „Przeglądem Historyczno-Wojskowym” w celu odbudowania jego renomy i odzyskania utraconych punktów, tak aby stało się ważnym i atrakcyjnym periodykiem dla historyków wojskowości.

3.      Przywrócenie regularnej współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowości. utrudnionej ze względu na brak polskiego przedstawiciela w prezydium ICHM.

4.      Przygotowanie wniosków na sfinansowanie wielotomowej publikacji o dziejach oręża polskiego na tle europejskiej historii wojskowej od średniowiecza po czasy współczesne.