Skład Zespołu:

 

Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej SKRZYPEK (Uniwersytet Warszawski)

 

Członkowie:
dr hab. Wanda JARZĄBEK (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jadwiga KIWERSKA (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)

prof. dr hab. Bogdan KOSZEL (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
prof. dr hab. Józef ŁAPTOS (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)
prof. dr hab. Andrzej MANIA (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Piotr MADAJCZYK (Instytut Studiów Politycznych PAN)

prof. dr hab. Marek MIKOŁAJEWSKI

prof. dr hab. Wojciech Franciszek ROJEK (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Stanisław SIERPOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

prof. dr hab. Jacek TEBINKA (Uniwersytet Gdański)