Skład:

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Zdzisław NOGA (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Maria BOGUCKA (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora)
prof. dr hab. Roman CZAJA (Uniwersytet M. Kopernika)
prof. dr hab. Wiesław DŁUGOKĘCKI (Uniwersytet Gdański)
dr Rafał EYSYMONTT (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Mateusz GOLIŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Edmund KIZIK (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Cezary KUKLO (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Halina MANIKOWSKA (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI (Uniwersytet M. Kopernika)
prof. dr hab. Jerzy PIEKALSKI (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Marek SŁOŃ (Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Urszula SOWINA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

prof. dr hab. Ryszard SZCZYGIEŁ (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Jacek WIJACZKA (Uniwersytet M. Kopernika)
prof. dr hab. Hanna ZAREMSKA (Instytut Historii PAN)

 

Zespół Historii Miast

W roku 2018 Zespół organizuje wespół z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencję  Obraz miasta na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 8 – 9  czerwca 2018.

Działania Zespołu w kierunku utworzenia, wzorem innych państw europejskich (nie tylko zachodnich, ale i Rumunii oraz Ukrainy) specjalistycznego czasopisma internetowego poświęconego dziejom miast zawieszono z powodów finansowych. Zespół jest dobrze przygotowany merytorycznie lecz bez środków finansowych na obsługę informatyczną prowadzenie czasopisma jest niemożliwe, do czasu zmiany zasad finansowania czasopism.