Skład:

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Zdzisław NOGA (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. Maria Bogucka (Instytut Historii PAN),
prof. dr hab. Roman Czaja, (UMK w Toruniu),
prof. dr. hab. Wiesław Długokęcki (Uniwersytet Gdański),
dr hab Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Sławomir Gawlas (Uniwersytet Warszawsi)
prof. dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski),
dr hab. Andrzej Janeczek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
prof. dr hab. Edmund Kizik (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Gdański),
prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku),
prof. dr. hab. Halina Manikowska (Instytut Historii PAN),
prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski, od 2016),
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK w Toruniu),
prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
prof. dr hab. Jerzy Piekalski (Uniwersytet Wrocławski),
dr hab. Marek Słoń (Instytut Historii PAN)
dr hab. Urszula Sowina (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (UMCS w Lublinie),
prof. dr. hab. Jacek Wijaczka (UMK w Toruniu),
prof. dr hab. Hanna Zaremska (Instytut Historii PAN),
dr Piotr Okninski (Instytut Historii PAN, od 2017),
dr hab. Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński, od 2018)

Zespół Historii Miast

W roku 2018 Zespół organizuje wespół z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencjęObraz miasta na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 8 – 9  czerwca 2018.

Działania Zespołu w kierunku utworzenia, wzorem innych państw europejskich (nie tylko zachodnich, ale i Rumunii oraz Ukrainy) specjalistycznego czasopisma internetowego poświęconego dziejom miast zawieszono z powodów finansowych. Zespół jest dobrze przygotowany merytorycznie lecz bez środków finansowych na obsługę informatyczną prowadzenie czasopisma jest niemożliwe, do czasu zmiany zasad finansowania czasopism.