Skład:

 

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Zdzisław NOGA (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Maria BOGUCKA (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora)
prof. dr hab. Roman CZAJA (Uniwersytet M. Kopernika)
prof. dr hab. Wiesław DŁUGOKĘCKI (Uniwersytet Gdański)
dr Rafał EYSYMONTT (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Mateusz GOLIŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Edmund KIZIK (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Cezary KUKLO (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Halina MANIKOWSKA (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI (Uniwersytet M. Kopernika)
prof. dr hab. Jerzy PIEKALSKI (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Marek SŁOŃ (Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Urszula SOWINA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

prof. dr hab. Ryszard SZCZYGIEŁ (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Jacek WIJACZKA (Uniwersytet M. Kopernika)
prof. dr hab. Hanna ZAREMSKA (Instytut Historii PAN)